Toggle navigation

راهنمای ثبت نام در فروشگاه ساز چارک

Version 1.0.0

خوش آمد گویی

ما در چارک خوشحال هستیم گه شما برای توسعه فروشگاه آنلاین خود ما را انتخاب کرده اید. این صفحه به شما کمک می کند تا اگر مشکلی در ثبت نام و ساخت فروشگاه وجود داشت بتوانیم به شما کمک کنیم.

بازگشت به فرآیند ثبت نام

شماره همراه شما باید با فرمت 09xxxxxxxxx یک شماره 11 رقمی است.
توجه شماره تلفن همراه با پیش شماره +98 معتبر شناخته نمی شود.

بازگشت به فرآیند ثبت نام

ایمیل

ما با استفاده از ایمیل با شما در ارتباط خواهیم بود پس سعی کنید ایمیل فروشگاه خود را به درستی وارد کنید تا بتوانیم آموزش ها و اطلاعات مورد نیاز یک مدیر فروشگاه را در اختیار شما قرار دهیم.

بازگشت به فرآیند ثبت نام

عنوان فروشگاه

نام فارسی فروشگاه قابل تغییر خواهد بود پس نگران اشتباه وارد کردن نام فروشگاه نباشید.

بازگشت به فرآیند ثبت نام

آدرس موقت فروشگاه

آدرس موقت فروشگاه قابل تغییر می باشد و اشتباه وارد کردن آن مشکلی برای شما پیش نمی آورد. پس از ثبت نام می توانید درخواست انتقال دامنه فروشگاه خود را ثبت کنید تا مشتریان شما را با آدرس خودتان پیدا کنند.

بازگشت به فرآیند ثبت نام

دسته بندی و وضعیت فروشگاه

این اطلاعات برای بهبود تجربه شما اخذ خواهد شد. مشاوران از این اطلاعات استفاده خواهند کرد تا مشاوره مناسب فروشگاه شما را در اختیار تان بگذارند.

بازگشت به فرآیند ثبت نام