درباره چارک

فروشگاه ساز چارک هوشمند است!

زمانی که از هوشنمد بودن فروشگاه صحبت می‌کنیم منظورمان انجام کارهای تکراری با استفاده از الگوریتم‌های برنامه نویسی است. که به مدیران فروشگاه اجازه می‌دهد به جای صرف زمان و انرژی رو کارهای تکراری به بهبود روند فروش در فروشگاه آنلاین خود بپردارند و در هزینه ها صرفه جویی کنند.

ماموریت‌ها و آرمان فروشگاه ساز چارک

ماموریت اصلی فروشگاه ساز چارک محافظت از فروشگاه ها و کسب و کار های است که درحال استفاده از این سرویس می باشند. این محافظت شامل کاهش هزینه‌ها با استفاده از اتوماسیون، و افزایش درامد با استفاده از اقدامات حمایتی در بازاریابی و فروش محصولات فروشگاه.